Kanarinci boje

MOGNO - nova mutacija kanarinaca boje

Kada sam dobio ovaj članak od autora, mog prijatelja, kolege uzgajivača i O.M.J. suca za kanarince boje, Aleksandra Jovanovića (Srbija) već sam imao neke ekskluzivne informacije o ovom novitetu. Sačekao sam da se članak objavi u Novoj batudi gdje je i prvotno namjenjen pa evo, s počekom od nekoliko mjeseci, objavljujem ga i ja na ovom, ne više tako modernom, mediju. Prve reakcije znalaca bile su očekivano skeptične i većina ih je tvrdila da se ustvari radi o drugom selekcijskom putu smeđih opala koji je igrom slučaja 'odrađen' na južnoj zemljnoj polutki - u Brazilu. Radi li se uistinu o smeđem 'Quarzu' ili potpuno novoj mutaciji, pokazat će vrijeme. Ovaj novitet je prezentiran na prošlom sastanku O.M.J. eksperata kanarinaca boje, gdje nažalost nismo bili prisutni. No, Srpska ornitološka federacija je imala toliko sluha da svog člana, eksperta za kanarince boje, Aleksandara Jovanovića, pošalje da je zvanično predstavlja. I evo samo jedan mali pozitivan učinaka te odluke je i ovaj članak. 

 

> MUTACIJA BOJE MAHAGONIJA <

Beraldi_03

Smeđi mahagonij žuti mozaični T2, Luiz F.F. Beraldi (Brazil)

 

U posljednjih petnaestak godina brazilski uzgajatelji su stvorili novu i posebnu vrstu - mutaciju kanarinaca boje. Mutacija je nastala iz smeđih opala, a karakterizira je jako izraženi melanin. Fenotip ovih ptica je, iz godine u godinu, jako evoluirao, te su postale značajno različite od opalnih kanarinaca koji se uzgajaju u Europi.

Kanarinci ove mutacije uzgajaju se isključivo u Brazilu i u vlasništvu su brazilskih uzgajatelja. Međutim, prve fotografije ptica ove nove bojene mutacije, za potrebe prezentacije u Europi, napravio je belgijski sudac Johan van der Maelen. Nekoliko europskih stručnjaka koji su vidjeti ove zgodne ptice jednoglasni su o njihovoj ljepoti i pokazali su zanimanje za novu boju. Međutim, Brazilci su jako oprezni sa širenjem ovih kanarinaca izvan Brazila, ne želeći da im se, možda, dogodi situacija koju su Španjolci imali sa jaspe mutacijom – nju su stvarali španjolski uzgajatelji, ali su prije njenog konačnog priznanja primat preuzeli Francuzi, gdje se posljednjih godina isključivo i održavaju takmičenja jaspe kanarinaca.

Novu mutaciju je na seminaru OMJ-a, sekcije D, koji je održan 24.-26. svibnja 2013. u Parizu, Francuska, prezentirao Brazilac M. Beraldi, koji je ptice za prezentaciju donio iz Brazila. Brazilski uzgajatelji smatraju da je prezentirana fenotipska promjena nastala zbog različitih alela na istom lokusu, kao na primjeru koji opali imaju u oniksu. Smatraju da je njihov "novi faktor" najprije bio evidentiran u crnoj seriji, te da su njihovi "crni opali" potpuno različiti od crnih opala opisanih u europskim standardima (standardu COM-a) i potpuno različiti od talijanskog varijeteta "crnih opala", u Italiji nazvanih "kvarc", a koje su izložili neki talijanski uzgajatelji na posljednjoj izložbe u Reggio Emiliji, s pretenzijom priznavanja te "mutacije".

Odluka tima stručnjaka iz brazilskog ornitološkog saveza je da se podnese službeni zahtjev OMJ-u za priznanje ove nove boje kod kanarinaca boje crne i smeđe serije i to pod imenom mahagonij (n portugalskom jeziku – mogno), jer boja ptica dosta podsjeća na boju drva mahagonija, vrste drva tipičnog za Brazil.

Na seminaru u Parizu je donesena odluka da se od ove godine ovi kanarinci izlažu kao eksperimentalna rasa.

 

KARAKTERISTIKE MUTACIJE

Kanarince mahagonij mutacije karakterizira promjena crnog eumelanina u smeđi i znatno smanjenje feomelanina. Promjena crnog u smeđi eumelanin događa se na čitavom perju, ali je najveća koncentracija tog eumelanina u središnjem dijelu perja. Također je donji dio središnjeg dijela pera tamniji od gornjeg dijela.

Beraldi_04

Smeđi (lijevo) i smeđi mahagonij (desno) žuti mozaični T2, Luiz F.F. Beraldi (Brazil)

 

CRNA MAHAGONIJ SERIJA

Faktor mahagonij kod ovih ptica je smanjen i feomelanin je zamijenjen crnim eumelaninom, ali ne utječe na boju nogu, prstiju i noktiju koji moraju biti jako oksidiranih eumelanina. Opisane karakteristike kod tih ptica djeluju na kompletnu boju, kao i crtež, koja je boje tamnog olova. Još jedna karakteristika ove promjene je smanjenje crne boje u donjem dijelu središnjih pera i krila i repa.

Beraldi_08

Crni mahagonij crveni mozaični T2, Luiz F.F. Beraldi (Brazil)

 

S obzirom da se radi o crnoj seriji, kada se identificira prisutnost mutacije, moramo dati prednost ptici koja najbolje izražavaju uvjete crne serije. Crtež mora biti što širi i po mogućnosti kontinuirani, najbolje je kada je boje tamnog olova. Dobri egzemplari pokazuju jako izraženi melanin na glavi.

Kriteriji za ocjenu melanina:

Teoretski maksimalno bodova: 30

Ocjena melanina crne mahagonij serije

 IZVANREDNO

 * Crtež i distribucija melanina slična kao kod klasičnih, sa snažno oksidiranim olovnim tonalitetom.

 * Nema vidljivog feomelanina.

 * Noge, prsti i nokti snažno oksidirani.

 29 bodova

 DOBRO

 * Crtež i boja imaju olovni tonalitet.

 * Slaba prisutnost feomelanina.

 * Noge, prsti i nokti oksidirani.

 28-27 bodova

 PRIHVATLJIVO

 * Crtež se prekida ili završetci crteža s malo oksidacije.

 * Previše tamna boja.

 * Prisutnost feomelanin.

 * Noge, prsti i nokti malo oksidirani.

 24-26 bodova

 NEDOSTATNO

 *Crtež zbrkan ili krila u boji klasičnih ahata.

 * Očita prisutnost feomelanina.

 * Noge, prsti i nokti svijetli.

 23-18 bodova

 

SMEĐA MAHAGONIJ SERIJA

Faktor mahagonij kod ovih ptica reducira feomelanin i mijenja smeđe eumelanine. Ova zamjena izaziva taloženje eumelanina u središnjem dijelu pera krila i repa. Perje ptice ima jednu smeđe-sivu nijansu boje. Iako je siva nijansa crne, smeđe-siva boja daje promatranoj ptici izgled smeđeg mahagonija, pogotovo zbog inverzije smeđeg eumelanina. Ipak je preduvjet smeđe serije mahagonij mutacije prisutnost njegovog smeđe-sivog melanina.

Beraldi_06

Smeđi mahagonij crveni mozaični T2, Luiz F.F. Beraldi (Brazil)

 

Nije prihvatljiv svjetlo smeđi tonalitet boje, sličan onom kod smeđih eumskih ili smeđe-crvenkasti sličan kod satenskih, jer oni loše djeluju na aktiviranje – oslobađanje obilježja mahagonij faktora. Općenito je boja ovih ptica određena djelovanjem melanina smeđe-sive nijanse.

Krila i repa imaju iste boje crteža.

Noge, prsti i nokti su smeđe boje.

Ocjena melanina smeđe mahagonij serije

 IZVANREDNO

 * Crtež sličan seriji, međutim, boja smeđe-siva snažno oksidirana.

 * Boja općenito smeđe-siva snažno oksidirana.

 * Tamna boja glave sa vidljivim crtežom.

 * Noge, prsti i nokti smeđi.

 29 bodova

 DOBRO

 * Crtež sličan klasičnom, međutim, boja smeđe-siva oksidirana.

 * Boja općenito smeđe-siva oksidirana.

 * Krila i rep isti boje crteža.

 * Glava manje tamna uz manje izraženi crtež.

 * Noge, prsti i nokti smeđi.

 28-27 bodova

 PRIHVATLJIVO

 * Crtež manje izražen.

 * Smeđa nijansa dovoljna za prepoznavanje tipa ili tendencija ružičaste nijanse slične satenskoj.

 * Općenito manje dobra boja.

 * Glava s malo ili bez crteža.

 * Noge, prsti i nokti smeđi.

 24-26 bodova

 NEDOSTATNO

 * Crtež slab ili ga nema, nedostaje sivo-smeđi efekt.

 * Pogrešna smeđa nijansa.

 * Boja općenito svijetla, tendencija prema boji klasične izabele.

 * Noge, prsti i nokti smeđi.

 23-18 bodova

Eumska mutacija kanarinaca boje u ahatnoj seriji

Autor ovog teksta i priloženih fotografija je moj prijatelj Krešimir Librenjak, ZOSH i OMJ sudac. Kako je i sam napisao eumska mutacije je u RH uistinu raritetna. Toliko je rijetka da se tek posljednjih par godina poneki eumski primjerak može vidjeti na izložbama u Hrvatskoj. Upravo zbog toga je ovaj članak jako zanimljivo štivo za ljubitelje kanarinaca boje. Još je na njoj potrebno mnogo selekcije, a meni je osobno najljepša u smeđoj seriji i to na bijelim pticama. Tu je selekcija na svjetskoj ornitološkoj sceni dosegla vrhunac još i prije par godina. No, evo Krešo nam je podario članak koji je objavljen u nedavnom broju Nove batude, a vezan je isključivo za eumsku mutaciju u ahatnoj seriji. 

Još jedna mutacija kanarinaca boje koja i nije često viđana na našim izložbama. Razloga može biti više, ali uz razmjerno visoku cijenu dobrih uzgojnih primjeraka sigurno je i ne baš jednostavan uzgoj. Većina uzgajivača eumo kanarinaca u inostranstvu, a i poneki domaći uzgajivači ne hvale se velikim brojem jedinki u reprodukcijskoj sezoni. Dali se radi o genetskoj osjetljivosti ovog tipa kanarinaca boje, ili crvenom oku kojeg uzgajivači često terete za lošiji broj uspješno othranjenih ptića ostaje još uvijek enigma.

KL_Eumo_3

Ahatni eumski žuti mozaični, 91 bod  RIijeka 2012. - uzgajivač: L. Perica

Sama mutacija nastala je 1990g. u Nizozemskoj, a priznata je nakon topaznog tipa kanarinaca. Sa njime dijeli neke sličnosti, i to posebno kod ahatne serije gdje može vrlo lako doći do konfuzije u determinaciji ukoliko nemamo izražajno crveno oko. Zapravo je zbog redukcije eumelanina i potpune inhibicije feomelanina, oko eumske ptice jasno crvene refleksije. Ahatni eumo kanarinac može se donekle zamijeniti i s pastelom mada nešto teže ukoliko imamo iskustva s ovim pticama. Osnovna razlika ahatnog eumskog od topaznog kanarinca je kao što je naglašeno prisutnost crvenog oka, dok crtež treba naginjati sivom tonu, za razliku od sepia topaznog crteža (sepia ton – stara fotografija u boji koja je poprimila smeđi ton). Oba tipa karakterizira potpuna redukcija feomelanina, dok eumo reducira eumelanine, a topaz mijenja boju istih. Zbog inhibicije feomelanina vanjski rubovi pera su apigmentirani, i to je posebno vidljivo na velikim pokrovnim perima. Sam crtež treba biti što sličniji klasičnoj seriji ahata , mada je uslijed redukcije ipak nešto uži. Treba se protezati od korijena kljuna preko vrata i leđa do trtice u jednom pravilnom isprekidanom nizu. Česta greška je nedostatak crteža na vratu, gdje zapravo imamo jedan diskontinuitet tankog isprekidanog crteža. Bočni crtež mora biti prisutan i jasan. Njegov izostanak velika je greška te takve primjerke treba isključiti iz reprodukcije. Boja crteža dosta varira od primjerka do primjerka, provlači se od sivosmeđe pa do sive i zapravo je tamnosiva nijansa kojoj trebamo težiti. Velika letna pera krila te repa trebaju pokazivati jedan uniformirani sivi ton. Podloga kod mozaičkih eumskih kanarinaca treba biti što bjelja te doprinosi jednoj izražajnosti crteža. Ono što je jedna od osnovni karakteristika eumske mutacije da djeluje i na rožnate dijelove te dolazi do inhibicije melanina u njima. Rožnati dijelovi ahatnih eumskih ptica su svijetle boje bez prisustva pigmenta.

KL_Eumo_1

Karakterističan crtež ahatnog eumskog mozaičnog

KL_Eumo_2

Vidljiva potpuna inhibicija feomelanina

Kod ovih se ptica vrlo lako zapaža kvaliteta ipokroma, te je odmah uočljivo bježanje prema toplim tonovima žute lipokromske boje. Lipokrom uslijed djelovanja eumskog tipa melanina i razrijeđene ahatne serije pokazuje jednu perfektnu briljancu boje, tako da je efekt limun žute boje jasno izražen. Istu karakteristiku briljance lipokroma moraju pokazivati i ptice na crvenoj osnovi.

Takmičarske grupe su:

Ahatni eumski bijeli, ahatni eumski žuti/kremasti intenzivni/neintenzivni, ahatni eumski žuti mozaični, ahatni eumski crveni/ružičasti intenzivni/neintezivni ahatni eumski crveni/ružičasti mozaični.

Ocjena ahatnih eumskih kanarinaca:

 IZVANREDNO

 * Crtež tamno siv.

 * Crtež uzak, isprekidan, jasno definiran i  rasprostranjen  indentično  klasičnom ahatu.

 * Potpuni izostanak feomelanina. Oči crvene.

 29 bodova

 DOBRO

 * Tamnosivi crtež, kao kod klasične ahatne serije, ali nešto uži.

 * Nahuk feomelanina. Crvene oči.

 28-27 bodova

 PRIHVATLJIVO

 * Presvjetla siva boja melanina.

 * Crtež nejasan, nenaglašen ili prenaglašen (bez karakteristike tipa).

 * Vidljivo prisustvo feomelanina. Oči nejasno crvene.

 24-26 bodova

 NEDOSTATNO

 * Presvijetla siva boja, ili prelazak u crnu.

 * Izostanak crteža, ili izvan karakteristika tipa.

 * Jako prisustvo feomelanina. Oči tamne.

 23-18 bodova

Napomena:

Izabelna eumska ptica ne uspjeva uslijed interakcije redukcije melanina eumskog tipa i razrijeđenja same serije prikazati tipičan crtež na osnovu kojeg bi bila ispravno determinirana te nije natjecateljska ptica.

Izabela crveni mozaik

Kako sam lani nabavio jednog vrlo 'zanimljivog' i ne baš jeftinog mužjaka izabela crvenog mozaika (uzgajivač Locatelli) s velikim uzbuđenjem sam čekao što će pokazati njegovi mladi nakon mitarenja. Potrebno je još pokoja godina rada, ali sam na prvim mladima dobio upravo one karakteristike koje me za početak i više nego zadovoljavaju.

Na slici sam namjerno, radi usporedbe, prikazao leđni crtež ova dva izabela crvena mozaika. Lijevi je od mojih 'starih' izabela i još je k tome i nositelj satinea. Desni je homozigotni (potomak novog mužjaka) i kao što možete vidjeti bjelina podloge je podjednaka što znači da su ptice 'očišćene' od (smeđeg) feomelanina koji je inače lociran na vrhovima pera.

IzabeleCM_2011

Izabela crveni mozaici - mužjaci (lijevi nositelj satinea), fotografirano 23. listopada 2011. godine

Nove genaracije, već vrhunski selekcioniranih agata su uistinu očišćene od feomelanina i to je uočljivo zadnjih godina i na izložbama (natjecanjima) u RH. Međutim, s izabelama je totalno suprotna situacija i na natjecanjima u RH uglavnom vidite vizualno smeđe ptice.

Osim ove činjenice jači smeđi eumelanini su uočljiviji kod homozigotnih izabela (vidi sliku gore; desni u odnosu na lijevoga) i u kombinaciji s reduciranom, rasvijetljenom, podlogom crtež dolazi do izražaja.

Iako ovaj moj novi tip izabele zahtijeva još poneku ispravku u ostalim stavkama, bit će zanimljivo promotriti kako će ove ptice biti ocijenjene od hrvatskih i talijanskih ocjenjivača. Uskoro ću i to saznati pa ću nadopisati ovaj članak s analizom ocjenskih listi. Jedva čekam.

Tici_2012-11-04_04-04-20

Crveni mozaik izabela kanarinac (mužjak) - XI. 2012.

 

Nova mutacija kanarinaca boje - BERIL

Radi li se zaista o novoj mutaciji ili je stvar interakcije među dvije ili više mutacija za sada nije poznato. Vidljivo je za sada da postoji logično pravilo nasljeđivanja ovih fenotipski zanimljivih kanarinaca boje. Prvi put kada sam čitao o ovom novitetu iz svijeta kanarinaca boje na blogu vrhunskog uzgajivača i velikog čovjeka iz ovog našeg hobija, g. Fransa Begijna (Blog van Kanarioloog) ostao sam iznenađen kuda su stvari otišle tim više jer su ove neuobičajene ptice bile feosi. Sve je to obradio i prilagodio plodonosni g. Nebojša Antanasijević, koji je o tome pisao u Avi-fauni i Novoj Batudi. Pa evo, red je da se nađe i ovdje... Prionite!

01a_Beril    01b_Beril

Feosni beril neintenzivno žuti  vs. mineral Beril

Gotovo svake godine 'ispliva' neka novina u grupi kanarinaca boje. Već na samom početku ovogodišnje izložbene sezone za ptice u Belgiji se mogla vidjeti jedna nova mutacija kanarinaca boje, koja je u samoj početnoj fazi razvoja i razmatranja. Na izložbi ptica koju je organizirao specijalizirani klub uzgajivača ptica pokrajine Antwerpen, održanoj 13. 10. 2012. godine u gradu Zandhoven, koji se nalazi u Antwerpenskoj regiji, Martinus Brosens prvi put je prikazao možda novu mutaciju kanarinaca boje. On je izložio šest kanarinaca (4 ženke i 2 mužjaka) u novoj boji koja je nazvana beril, po jednoj vrsti minerala. Tehnički odbor sudaca i stručnjaka za kanarince boje pri KBOF-u je razmotrio izložene kanarince u novoj boji, ocijenio ih je (jedna ptica nije dobila ocjenu ostale su ocijenjene po katalogu sa: 89, 88, 88, 90 i 93 boda) u kategoriji novih ili mutacija u razvoju.

02a_Beril           02b_Beril

06a_Beril              06b_Beril

 Feosni beril neintenzivno žuti 

Sam nastanak kanarinaca beril mutacije je spontan, iznenađujući i nakon prve pojave su relativno brzo prikazani, a sve to su propratili pozitivni komentari stručnjaka za kanarince boje. U jednom leglu feosne mutacije kanarinaca, koje inače uzgaja Brosens, 2010. godine se pojavilo jedan mladi koje je bilo dosta bljeđi. Brosensu nije bilo jasno o čemu se radi i u prvom momentu je pomislio da je dobio feosnu pticu izabelne serije ili pak kombinaciju pastelne i feosne mutacije. Ipak znajući poreklo svojih ptica, a i kasnije, kada je neobični 'izblijedjeli' feosni mladi formirao melaninski crtež, bilo je jasno da se najvjerojatnije odigrala nova mutacija direktno na feosnim kanarincima. Iste godine uparuje feo dominantno bijelog mužjaka, koji je dao blijedog mladog, sa više ženki i rezultat toga su još tri mlade ptice u novoj, mutiranoj boji. Sve četiri ptice u mutaciji beril bile su ženke, što navodi da se radi o spolno vezanoj mutaciji. U sezoni 2011./2012. godine ponovo vrši parenja kanarinki beril boje u uskom srodstvu pareći ih sa feosnim ocem, ne bi li fiksirao novu mutaciju i dokazao njenu nasljednost. To mu uspijeva, a rezultat toga su šest kanarinaca beril mutacije, koji su viđeni na ovogodišnjoj izložbi ptica u Zandhovenu. Pored spomenutih parenja u srodstvu Brosens je uparivao i mužjaka feosa, oca ptica u beril mutaciji sa više ženki smeđe serije koje su bile  nosioci feosne mutacije. Rezultat toga su naravno 50% feosnih ptica, a ostalih 26 su mladi smeđe serije koji su nosioci feosne mutacije, a neki mužjaci obje boje su možda nosioci i nove mutacije Po rezultatima svih dosadašnjih kombinacija koje je uspeo da u kratkom vremenu uradi sa novom mutacijom kanarinaca boje, beril, zaključio je da je ona spolno vezana, što će se tek sa sigurnošću dokazivati. Malu nedoumicu oko svega čini poznata recesivna nasljednost feosne mutacije, a očigledno je da je nova mutacija beril u nekoj sprezi sa feosnom. Brosens planira da ove godine upari nekog mužjaka berilne mutacije sa ženkama klasične crne i smeđe serije koje nisu nosioci drugih mutacija, a tu bi trebalo dobiti ženke u berilnoj mutaciji i mužjake klasične koji će biti nosioci berilne. Ideja o selekciji 'blijedih' feosa nije nova i svojevremeno je zagovarao Jan Van Overuelt, a to se pokušalo kombiniranjem sa izabelnom ili ahatnom serijom kanarinaca boje, te sa odgovarajućom pastelnom mutacijom, što nije dalo rezultate, već je dovelo do skoro potpunog brisanja feomelaninskog crteža. Zato takvi kanarinci ahat i izebel feosni nisu uvršteni u takmičarsku kategoriju, a takva ideja je smatrana zastarjelom i prevaziđenom. Ipak 'blijedi' feosi su se javili spontano direktnom mutacijom na feosnim kanarincima i možda će kao beril mutacija biti u nekom kasnijem vremenu zvanično priznati. Kod beril kanarinaca crtež je veoma reduciran, čini ga preostali razrijeđeni feomelanin, a to daje tipične feosne pruge ali svijetle bež sivkaste boje koje izgledaju kao da su u nekoj izmaglici. Za sada su proizvedeni beril žuti i bijeli dominantni kanarinci, a posebno su lijepi beril dominantno bijeli, gdje biserno sivi bež crtež bolje dolazi do izražaja. Crtež kod berila je jako blijed, ali je ipak jasan.

03a_Beril          03b_Beril

04a_Beril        04b_Beril

 Feosni beril bjelkasti

Kakav će biti razvojni put berilne mutacija kanarinaca ostaje otvoreno pitanje, a u narednih nekoliko godine sigurno će se dobiti odgovor i možda veliki broj mutacija kod kanarinaca boje povećati za još jednu.

Uzgajivač: Martinus Brosens (Belgija). Fotografije: Jan Van Overvelt i Herman Clijmans† (K.B.O.F.)

Satinet crveni mozaik

DrzavnaZG_2012-12-14_09-04-56

Crveni mozaik satine kanarinac - 1. mjesto OPH Zagreb 2012.

Satine crveni mozaik muzjak

Satine crveni mozaik - mužjak, 89 bodova Prvenstvo RH, Zadar 2010. (fotografirano 29. prosinca 2010. godine)

Satine crveni mozaik zenka

Satine crveni mozaik - ženka (fotografirano 29. prosinca 2010. godine)