Venecuelski čižak

Venecuelski cižak je ptica preko koje je u kanarince unešena crvena boja, a i u hibridizaciji zauzima vrlo važno mjesto. Bez obzira što je egzota, stavio sam ga u skupinu zajedno s ostalim pticama faune Europe, tim više što se nalazi na popisu strogo zaštićenih ptica.

Na fotografiji, koju sam zabilježio u Rijeci 13. studenog 2010. godine, prikazana je ženka venecuelskog čiška.

Zenka venecuelskog ciska

Prekrasni mužjak venecuelskog čiška (inače uzgoj D. Rajnovića) prikazan je na donjoj fotografiji. Trebao je poslužiti za neku eksperimentalnu hibridizaciju, ali nažalost nije izdržao surove uvjete koji su vladali u mom ptičarniku tijekom nedavne sibirske fronte koja je zahvatila ove krajeve.

Muzjak venecuelskog ciska