Uzgojna sezona 2007

 

Svibanj, 2007. godina

Tici_2007_0505

Crveni mozaik kanarinci (lipokromi i satineti) u jeku uzgojne sezone

 Tici_2007_0527

Lipokrom crvena mozaik kanarinka hrani mlade satinete u gnijezdu

Tici_2007_0508

Mlade juričice u gnijezdu - 8 dana starosti

Tici_2007_0511

 Mlade juričice u gnijezdu - 11 dana starosti

Tici_2007_0524

Zimovka u gnijezdu - nažalost neoplođena jaja s češljugarom