Juričica - Carduelis cannabina

Jezgrovit prikaz zapažanja provedenih na juričici u prirodi, kao osnova za shvaćanje ove izuzetne ptice, možete pronaći na sljedećem linku:

Juričica (Carduelis cannabina)

Mužjak juričice 2010

Tici_2012_0212_140607

Mužjaci juričice - uzgajivač D. Skejić

Mladi i majka juričica 2010

Četiri mlade juričice s majkom na kraju - uzgajivač D. Skejić

Vickovi faganjeli

Par juričica (ženka se hrani lisnim ušima, a mužjak je čuva) - uzgajivač V. Antičević, Dubrovnik

 Tici_2013-10-19_13-58-10

Par  starih juričica u volijeri  (ženka u pozadini), X. 2013. - uzgajivač D. Skejić

 Tici_2014-06-20_16-34-32

Stari mužjak juričice na kraju uzgojne sezone, VI. 2014. - uzgajivač D. Skejić

 Tici_2014-06-20_15-04-56

Četiri  mlade juričice (mužjak i 3 ženke, s lijeva na desno), VI. 2014. - uzgajivač D. Skejić

 Tici_2014-08-30_13-47-00

 Tici_2014-08-30_13-48-42

Mladi mužjaci pri kraju mitarenja, VIII. 2014. - uzgajivač D. Skejić

Razumijevanje prirodnog ponašanja juričice je ključ uspjeha u uzgoju, pogledajte par zanimljivih slika i video zapisa:

ARKive - Linnet  (Carduelis cannabina)

 

Prezentacija o ocjenjivanju juričice održana na seminaru ZOSH-a na Ugljanu 2009. godine:

Ocjenjivanje juričice - Prezentacija