Smeđi crveni mozaik kanarinac

Smeđi crveni mozaik kanarinac fotografiran u Rijeci 05. studenog 2011. Ptica iskazuje ekstremno dobar melanin; poglavito na leđima (novi tip).

Smeđi crveni mozaik kanarinac