Sjeverna juričica - Carduelis (Acanthis) flammea

Na narednim slikama možete vidjeti sjeverne juričice u normalu te smeđem i crnom pastelu. Ovu vrstu sam uzgajao 5, 6 godina i izuzetno me opčinjava razigranost, a s druge strane izuzetna mirnoća ovih ptica. Žao mi je da je njihov broj na takmičenjima u Republici Hrvatskoj u opadanju. Nisu nešto posebno teške za uzgoj, ali je zbog osjetljivosti (male ptice) izuzetno lagano izgubiti uzgojnu liniju. Stoga, preporučam da uvijek ostavite par, dva, viška kao rezervu za sastavljanje parova u novoj uzgojnoj sezoni.

Sjeverna juricica - normal

Sjeverna juričica - normal, mladi mužjak, 91 bod - 1. mjesto Prvenstvo RH, Zadar 2010.

Sjeverna juricica - smedi pastel

Sjeverna juričica, smeđi pastel - ženka, 90 bodova (1. mjesto kolekcija, 366 bodova) Prvenstvo RH, Zadar 2010.

Sjeverna juricica - crni pastel

Sjeverna juričica, crni pastel - dvogodišnji mužjak, 91 bod, 1. mjesto Prvenstvo RH, Osijek 2009.

Na naredne tri slike možete vidjeti mlade sjeverne juričice iz uzgojne sezone 2011. Ptice su pri kraju mitarenja, trenutno u fazi priprema za izložbe.

Tici_2011_1008_161533

Tici_2011_1008_160346

Tici_2011_1008_154324

Mlade sjeverne juričice na kraju mitarenja, listopad 2011. godine

Evo jednog lijepog para mojih sjevernih juričica u crnom pastelu (uzgoj 2012.) koje su ove godine završile u Slovačkoj. Tamo su i ekranizirane, a po ovom filmu vidim da su došle u dobre ruke. (Hvala Leo!)